In het bestuur van de Fractie Ulicoten hebben de volgende personen zitting:

  • Peter Antonis  (Voorzitter)
  • Frans Vriens (Secretaris)
  • Frank Koijen (Penningmeester)

 

Fractie Ulicoten wordt door de volgende personen vertegenwoordigd in verschillende commissies:

 

Commissie voor begroting, jaarrekening en control:

  • Alois Rijvers (Carla Dirven plaatsvervangende)

 

Commissie ruimtelijke zaken:

  • Piet Jansens (Frans Vriens plaatsvervangende)

 

Commissie maatschappelijke zaken:

  •  (Frank Koijen plaatsvervangend)

 

Commissie algemeen bestuurlijke zaken:

  • Peter Antonis

 

Beheerscommissie van de bibliotheek:

  • Frank Koijen

 

Raad van beheer  Muziekacademie:

  • Frans Vriens